Informatie over de week & meer

 

Stichting Kindervakantiewerk Nuth zorgt ervoor dat tijdens een week van de bouwvakantie vol plezier voor de kinderen wordt georganiseerd. Kindervakantieweek Nuth is al meer dan 47 jaar een begrip in Nuth en omgeving. Kinderen, Vrijwilligers en bedrijven uit Nuth en omgeving zorgen ervoor dat er een week in de bouwvak de kinderen uit Nuth en directe omgeving een onvergetelijke week hebben.

 

Wanneer is Kindervakantiewerk Nuth?

KVW Nuth 2021 is van 23 t/m 27 augustus.

 

Voor wie is kindervakantiewerk Nuth?

Alle kinderen uit Nuth én omgeving die 5 jaar of ouder zijn en nog op de basisschool zitten, zijn van harte welkom. 

Om activiteiten zoveel mogelijk op leeftijdsgroepen af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om te werken in 3 groepen. De kinderen worden ingedeeld aan de hand van de klas waar zij na de zomervakantie naar toe gaan. 

Dat kan zijn:

·         basisschool groep 3 & 4

·         basisschool groep 5 & 6

·         basisschool groep 7 & 8

Gemeenschappelijk hebben wij elk jaar één thema en ieder groep heeft zijn eigen programma/ activiteiten.

 

Hoe laat begint en eindigt KVW?

  • Maandag    09:00 tot 15:30
  • Dinsdag      09:00 tot 15:30
  • Woensdag  09:00 tot +/- 17:00
  • Donderdag  09:00 tot 15:30
  • Vrijdag        10:00 tot 14:00

Geef uw kind een groot lunchpakket mee met voldoende eten en drinken.

Meer weten of de weekactiviteiten en andere tips waar je als ouder rekening mee dient te houden. Klik op het kopje “weekinformatie” in het hoofdmenu.

 

Wat zijn de kosten?

Om KVW Nuth voor iedereen toegankelijk te maken, houden wij de koste zo laag mogelijk.

Het inschrijfgeld voor deelname aan KVW 2021 bedraagt: €22,-

Van dit inschrijfgeld worden alle activiteiten tijdens de KVW-week gefinancierd. De kinderen hoeven alleen te zorgen voor een lunchpakket.

 

Inschrijven & betalen

Inschrijven voor de editie van 2021 kan vanaf april.

Inschrijven kan rechtstreeks via de inschrijfknop -tickets- op deze website. Na het invullen van het digitale ticketsysteem, verwijzen wij u direct door naar onze digitale betaal omgeving. Hier kunt u direct via IDeal betalen. 

 

Let op, vanaf 2019 moeten de kinderen zich per groep apart inschrijven. Dit is om een duidelijk overzicht te houden. Heeft u 3 kinderen die in groep 3-4, groep 5-6, en groep 7-8 zitten, dan dient u drie keer het ticket apart aan te vragen voor alle drie de verschillende groepen.

Een inschrijving is pas geldig op het moment dat wij de betaling van het inschrijfgeld hebben ontvangen op onze bankrekening.
KVW Nuth behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren, te annuleren of op te schorten, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent.

 

Teruggave van inschrijfgeld

 

 

KVW Opvang

Het is mogelijk om uw kind aan te melden voor opvang tijdens de week. Dit betekent dat u elke dag uw kind(eren) om 8:30 uur kunt brengen en om 16:00 pas hoeft op te halen.

 

Welke dagen is er opvang?

- In de ochtenden is de opvang beschikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

- In de namiddagen is de opvang beschikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag.

 

U kunt uw kind voor de opvang aanmelden door een mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com.

Vermeld in deze E-mail:
• De naam van het kind en groep
• De dagen en tijdstippen dat uw zoon / dochter meedoet aan de KVW opvang

Indien er in de week van KVW Nuth vragen of verandering zijn omtrent de opvang dient u contact op te nemen met Roan (hoofdleiding groep 5-6).

 

Uitstapje

Op woensdag gaan wij elk jaar met de hele bende gezellig weg naar een speelpark. Hierdoor zullen wij ook later terug zijn op het veld dan op andere dagen.

Wij staan toe dat u, uw kind geld mee geeft, maar hou het verstandig (bijvoorbeeld €5,-). Dit is op eigen verantwoordelijkheid.

 

Slecht weer

Bij slecht weer hebben wij altijd een binnen locatie beschikbaar waar we terecht kunnen. Mocht het weer dusdanig slecht zijn dan zal er iemand op de locatie aanwezig zijn om u hier over te informeren.

 

 

 

Bij een beetje regen gaan wij gewoon naar buiten. Denk hierom dan ook aan regenkleding voor uw kind.

 

Goed om te weten

KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor kinderen die NIET zijn aangemeld voor de KVW Opvang, maar wel vóór 09.00 uur of na 15.30 uur op de locaties van KVW aanwezig zijn. Deze kinderen kunnen vanzelfsprekend ook niet meedoen aan de activiteiten van de KVW Opvang.

 

Medicatie

Bij het kopen van het ticket is het belangrijk dat u de juiste informatie invult! Let hierbij op eventuele medische informatie of andere zaken waarmee we rekening moeten houden bij uw kind(eren).

 

Geef ook het gebruik van medicijnen door bij de aanmelding. Zet duidelijk op papier hoeveel en wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen. Vermeld ook andere gezondheidsproblemen.

 

Het is van belang dat u te allen tijde eerlijk bent en alles correct invult. Wellicht is het in de week van groot belang! Eventueel kunt u dit bij aanvang van de KVW-week nogmaals bij de hoofdleiding van de desbetreffende groep aangeven. Deze zorgt dat er op gelet wordt. Alle informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet aan derden gedeeld.

 

Vertrouwenspersonen tijdens de week:

Lianne Rijkx uit groep 7/8.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kindervakantiewerk Nuth bestaat uit 7 deelnemers.

Voorzitter: Roan Lochs

Secretaris: Dahné Schlenter

Eerste penningmeester: Rick Kuiken

Tweede penningmeester: Mirte Habets

 

Hoofdleiding 3/4: Anouk Kusters

 

Hoofdleiding 5/6: Roan Lochs

Assistant: Mirte Habets & Dahné Schlenter

 

Hoofdleiding 7/8: Lianne Rijkx

 

 

“Kompas”

Steeds vaker komt het voor dat kinderen niet aan KVW kunnen deelnemen vanwege de financiële draagkracht van hun ouders. De gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal betalen, onder bepaalde voorwaarden, de inschrijfgelden voor deze kinderen. Neem een kijkje op hun website www.isd-kompas.nl.

 

De leiding van KVW Nuth

De leiding van KVW Nuth bestaat uit ongeveer 25 á 30 enthousiaste vrijwilligers uit Nuth en omstreken. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 16 en de 25 jaar en hebben in hun eigen jeugd ook altijd meegedaan aan KVW. De leiding dienen een VOG aan te vragen om deel te mogen nemen aan KVW Nuth.

 

Ook leiding worden?

Elk jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een steentje willen bijdragen in de maatschappij.  

KVW Nuth is één week in de zomervakantie, waar wij met de basisschool kinderen uit Nuth en omgeving leuke buiten activiteiten gaan doen. Hoe meer vrijwilligers wij hebben, hoe meer kinderen mee kunnen doen. Lijkt je het leuk om mee te kunnen doen? Stuur een mail naar kvwnuth@hotmail.com dat je graag leiding wilt worden en je gegevens (leeftijd, woonachtig etc). Heb je voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan even in je mailtje aan, zodat we hier (voor zover mogelijk) rekening mee kunnen houden. Wij nemen dat zo snel mogelijk contact met jou op.

 

NAW

Naam: Stichting Kindervakantiewerk Nuth

Adres: Postadres: Pastorijstraat 101, 6361 AH Nuth

Evenement adres: Spoorstraat 72, 6361 XZ Nuth

KVK: 41070582

E-mail: kvwnuth@hotmail.com

 

Onze huisregels:

Gedragsregels 

-Natuurlijk moet de hele week leuk zijn voor alle kinderen en leiding. Vandaar dat de “schoolse” gedragsregels ook bij KVW Nuth gelden. Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. 

-Pesten en respectloos gedrag naar andere kinderen en de leiding toe kunnen wij niet tolereren. Na meermaals waarschuwen kan verdere deelname op basis hiervan ontzegd worden. Recht op teruggave van gedane betalingen is niet mogelijk. 

 

Onze omgangsregels:

* Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

* Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

* Ik val de ander niet lastig.

* Ik berokken de ander geen schade.

* Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

* Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

* Ik negeer de ander niet.

* Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

* Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

* Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

* Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

* Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

* Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

* Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt , op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN Kindervakantiewerk NUTH   :

 

Algemene informatie en voorwaarden omtrent inschrijvingen en deelname aan Stichting Kindervakantiewerk Nuth.

Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s.

 

Begripsbepaling
Stichting Kindervakantiewerk Nuth: (in vervolg KVW Nuth) gevestigd in Nuth.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 41070582.

De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon een overeenkomst sluit met KVW Nuth voor een kind waarvoor hij/ zij verantwoording draagt.

 

Diensten
KVW Nuth is een Stichting met vrijwilliger die elk jaar in de zomervakantie een week (maandag t/m vrijdag) vol activiteiten organiseert voor de schoolgaande jeugd van Nuth en omstreken. De organisatie van de week is handen van het bestuur en hoofdleiding. Een 25
a 30 vrijwilligers ondersteunt het bestuur en de hoofdleiding daarbij. Zij verzorgen de begeleiding van de kinderen en de activiteiten.

 

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen verantwoording. Stichting en vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
KVW Nuth kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens KVW Nuth nakomen.

 

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden na afloop door de hoofdleiding verzameld en meegenomen. De spullen worden tijdens de week van KVW in het scouting gebouw verzameld, alwaar ouders de spullen kunnen afhalen. Na maximaal 1 maand worden de gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel. KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor spullen die zijn kwijtgeraakt.

 

Verzekering

KVW Nuth beschikt over een evenementenvergunning.
Elk kind dat deelneemt aan KVW Nuth is verzekerd via de aansprakelijkheids-verzekering van de ouders. KVW is hiervoor niet separaat verzekerd.

 

Gedeeltelijke deelname
Het is mogelijk dat een kind slechts een deel van de ‘werkweek’ deelneemt aan KVW Nuth. Een gedeeltelijke betaling is niet mogelijk. Ook voor kinderen die gedeeltelijk deelnemen geldt het volledige inschrijfgeld.

 

Privacybeleid
KVW Nuth zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven zonder uw toestemming. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdeling (bestuur) van KVW Nuth gebruikt voor de organisatie van het KVW. Zie onze AVG onder aan de pagina
.

 

Auteursrecht
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van KVW Nuth vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van KVW Nuth is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten. Gedurende de week worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s zullen gepubliceerd worden op deze website. Enkele foto’s worden gebruikt in de promotie van het eerstvolgende KVW in de vorm van drukwerk. Wij gaan ervan uit dat ouders hier toestemming voor geven, mits er een uitdrukkelijk bezwaar bij de inschrijving van het betreffende kind is aangegeven.

 

Aanspreekpunt
Bij vragen, problemen of andere zaken dient u zich eerst tot de hoofdleiding van de groep van uw kind te wenden.

 

Klachten
Meldt klachten eerst mondeling bij de hoofdleiding van de groep van uw kind. Indien er mondeling geen overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk via e-mail aan ons sturen; kvwnuth@hotmail.com
.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing. Wij trachten u dan binnen 2 weken namens het bestuur te antwoorden.

 

Gedragsregels
Natuurlijk moet de hele week leuk zijn voor alle kinderen en leiding. Vandaar dat wij onze gedragsregels ook bij KVW Nuth hanteren. Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. Pestgedrag naar andere kinderen en respectloos gedrag naar de leiding toe kunnen wij niet tolereren. Na meermaals waarschuwen kan verdere deelname op basis hiervan ontzegd worden. Recht op teruggave van gedane betalingen is niet mogelijk!
Bovenop deze algemene gedragsregels heeft Stichting Kindervakantiewerk Nuth ook een reglement voor leiding, hoofdleiding en bestuur.

 

 

 

 

 


Download
AVG -verklaring omtrent persoonsgegevens
Verklaring omtrent Persoonsgegevens.pdf
Adobe Acrobat document 73.5 KB