Informatie over de week & meer

indeling van de week - wat moet je weten - kleine lettertjes

Indeling van de week

De week van KVW Nuth vindt plaats van 5 t/m 9 augustus 2024. Alle kinderen uit Nuth én omgeving zijn van harte welkom vanaf dat zij op de basisschool naar groep vier gaan óf als ze 7 jaar oud zijn (of dat worden binnen drie maanden na het plaatsvinden van de KVW-week).

 

 

De groepen + aanspreekpunten

Kinderen die deelnemen aan KVW Nuth worden ingedeeld in drie groepen. De programma's met de activiteiten kunnen zo per groep zoveel als mogelijk op maat worden aangepast aan de hand van de leeftijdscategorie. Bij welke groep u uw kind dient aan te melden hangt af van naar welke groep op de basisschool hij/zij na de zomervakantie gaat.

 

Gemeenschappelijk hebben we elk jaar één thema en iedere groep zijn eigen programma met zijn activiteiten. De week van KVW Nuth wordt in goede banen geleid door de hoofdleiding van deze groepen. Voor belangrijke vragen of informatie kunt u het best bij hen terecht, zij staan altijd voor u klaar.

 

 

De groepen met hun respectievelijke aanspreekpunten zijn:

  • Groep 4-5-6        Rianne Beugels (hoofdleiding)
  • Groep 7-8        Mirte Habets (hoofdleiding)

Als aanspreekpunt dient u zich bij vragen, problemen of andere zaken eerst tot de hoofdleiding van de groep van uw kind te wenden.

 

Bij vertrouwelijke informatie kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon:

Dahné Schlenter

 

 

Programma

Het programma wordt ieder jaar aangepast aan het thema van dat jaar. Activiteiten die in de loop der jaren vaker in de week terugkeren zijn (water)spellen, een speurtocht, knutselen, een dag naar het bos, dansen, een uitstapje, zwemmen (voor groep 4-5-6 en groep 7-8), een voor groep 7-8 een spooktocht en een overnachting.

 

Een gedetailleerder programma voor het komende jaar wordt in het programmaboekje in de aanloop naar de week naar alle deelnemers toegestuurd, maar wat we precies in petto hebben blijft altijd nog een verrassing!

 

 

Begin- & eindtijden

Kindervakantiewerk Nuth begint in de ochtend en eindigt in de namiddag.

  • Maandag           van 09:00 tot 15:30 uur
  • Dinsdag             van 09:00 tot 15:30 uur
  • Woensdag         van 09:00 tot +/- 16:30 uur
  • Donderdag        van 09:00 tot 15:30 uur + overnachting groep 7-8 van 20:00 uur
  • Vrijdag               van 10:00 tot 13:30 uur + afsluiting

 

Uitstapje

Op woensdag gaan wij elk jaar met de hele bende gezellig weg naar een speelpark. Hierdoor zullen wij ook later terug zijn op het veld dan op andere dagen.

 

Overnachting

Groep 7-8 heeft op donderdagavond een aanvullend programma waarbij de kinderen blijven slapen. Na afloop van het ochtend- en middagprogramma keren de kinderen om 20:00 uur met alle benodigdheden naar het scoutinggebouw hiervoor terug. Alle informatie staat onder het kopje 'Donderdagavond groep 7-8'.

 

Afsluiting

Alle ouders zijn op vrijdag vanaf 13:30 uur van harte welkom om onze afsluiting bij te wonen waar alle kinderen aan deel zullen nemen. Ook wordt er een tombola georganiseerd en kunt u de knutselwerkjes van uw kinderen kopen.

 

 

Langer blijven: de KVW Opvang

Het is mogelijk om uw kind aan te melden voor aanvullende opvang tijdens de week. Dit betekent dat u elke dag uw kind(eren) vanaf 08:30 uur kunt brengen en pas om 16:00 uur dient op te halen.

 

De KVW Opvang is in de ochtend en namiddag respectievelijk beschikbaar op de dagen:

  • Ochtend           maandag - dinsdag - woensdag - donderdag
  • Namiddag        maandag - dinsdag - donderdag

U kunt uw kind voor de opvang aanmelden door een e-mail te sturen naar kvwnuth@hotmail.com. Vermeld in deze e-mail: de naam van het kind, de groep van het kind, en welke dagen en tijdstippen dat uw zoon/dochter meedoet aan de KVW Opvang.

 

Indien er in de week van KVW Nuth vragen of veranderingen zijn omtrent de opvang dient u contact op te nemen met Rianne (hoofdleiding van groep 5-6).

 

Goed om te weten over de KVW Opvang

KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor kinderen die NIET zijn aangemeld voor de KVW Opvang, maar wel vóór 09.00 uur of na 15.30 uur op de locaties van KVW aanwezig zijn. Deze kinderen kunnen vanzelfsprekend ook niet meedoen aan de activiteiten van de KVW Opvang.

 

Wat moet je weten

 

Eten & drinken

Doorheen worden alle activiteiten verzorgd, maar hier en daar wellicht ook eens iets lekkers. De kinderen hoeven alleen te zorgen voor een lunchpakket. Geef uw kind een groot lunchpakket mee met voldoende eten en drinken!

 

De kinderen krijgen in de week ranja van ons. Geef uw kind dus ook een drinkbeker mee. Hiermee kunnen wij uw kind voorzien van extra drinken gedurende de week. Vooral bij warm weer is dit erg belangrijk.

 

Kledij & andere spullen

Trek uw kind oude kleren aan, maar geef ook oude kleding mee (reserve kleding) want ze gaan wel eens vies worden! Daarnaast zijn dichte schoenen altijd verplicht in verband met boswandelingen, spellen op het veld, etc.

 

Mocht het erg warm zijn; zorg dat uw kind zonnebrandcrème, zwemkleding en een t-shirt (wegens verbranding) bij zich heeft.

 

Voorzie ook alle kleding, tassen, drinkbekers, boterhammentrommeltjes, etc. van hun naam!

 

Wij raden af uw kind een mobiele telefoon of andere apparatuur mee te geven. Doet u dit toch dan is dat volledig op eigen risico.

 

Wanneer uw kind nog andere dingen voor tijdens de week mee moet nemen zal dit worden vermeld in het programmaboekje dat in de aanloop naar de week naar alle deelnemers wordt toegestuurd.

 

Geld meenemen

Wij staan toe dat u uw kind geld mee geeft voor de uitjes (het uitstapje op woensdag en eventueel naar het zwembad). Wel willen wij het graag verstandig houden dus mogen kinderen maximaal €5 meenemen. Dit is op eigen verantwoordelijkheid.

 

Bij slecht weer

Bij slecht weer gaat het programma door. Hoe en wat zal dan in de week bekend worden gemaakt. Bij een beetje regen gaan wij gewoon naar buiten. Denk op zo'n dag aan regenkleding voor uw kind en geef een regenjas, regenlaarzen, etc. mee. Bij slecht weer hebben wij ook nog altijd een binnen locatie beschikbaar waar we terecht kunnen.

 

Zwemmen groep 5-6 & groep 7-8

Groep 5-6 en groep 7-8 gaan vaker zwemmen tijdens de week. Het zwemmen is alleen bestemd voor kinderen onder het bezit van een zwemdiploma. En neem natuurlijk zwemspullen mee!

 

Donderdagavond groep 7-8

Voor de oudste groep hebben wij een op donderdagavond een aanvullend programma. De kinderen gaan die dag gewoon om 15:30 uur naar huis om te eten en hun spullen bij elkaar te zoeken. Daarna verwachten wij ze pas om 20:00 uur terug! Dan worden alle slaapspullen klaargemaakt. Hierna hebben we een avondprogramma in petto en een spooktocht waarna de kinderen blijven slapen.

 

Meenemen: een 1-persoons luchtbed (tenzij er meerdere kinderen op slapen), een plastic bord, een beker en bestek (voorzien van naam), slaapspullen, toiletspullen, schone (warme) kleren en stevige schoenen.

 

 

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden na afloop door de hoofdleiding verzameld en meegenomen. De spullen worden tijdens de week van KVW in het scouting gebouw verzameld, alwaar ouders de spullen kunnen afhalen. Mocht u spullen kwijt zijn stuur dan een mail naar info@kvwnuth.nl. Geef hierbij duidelijk een omschrijving van wat u kwijt bent. Wij zullen dan contact met u opnemen. Na maximaal 1 maand worden de gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel. KVW Nuth is niet verantwoordelijk voor spullen die zijn kwijtgeraakt.

 

Medicatie

Bij het kopen van het ticket is het belangrijk dat u de juiste informatie invult! Let hierbij op eventuele medische informatie of andere zaken waarmee we rekening moeten houden bij uw kind(eren).

 

Geef ook het gebruik van medicijnen door bij de aanmelding. Zet duidelijk op papier hoeveel en wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen. Vermeld ook andere gezondheidsproblemen.

 

Het is van belang dat u te allen tijde eerlijk bent en alles correct invult. Wellicht is het in de week van groot belang! Eventueel kunt u dit bij aanvang van de KVW-week nogmaals bij de hoofdleiding van de desbetreffende groep aangeven. Deze zorgt dat er op gelet wordt. Alle informatie blijft vertrouwelijk.

 

“Kompas”

Steeds vaker komt het voor dat kinderen niet aan KVW kunnen deelnemen vanwege de financiële draagkracht van hun ouders. De gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal betalen, onder bepaalde voorwaarden, de inschrijfgelden voor deze kinderen. Neem een kijkje op hun website www.isd-kompas.nl.

 

Kleine lettertjes

 

Onze huisregels:

Gedragsregels 

-Natuurlijk moet de hele week leuk zijn voor alle kinderen en leiding. Vandaar dat de “schoolse” gedragsregels ook bij KVW Nuth gelden. Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. 

-Pesten en respectloos gedrag naar andere kinderen en de leiding toe kunnen wij niet tolereren. Na meermaals waarschuwen kan verdere deelname op basis hiervan ontzegd worden. Recht op teruggave van gedane betalingen is niet mogelijk. Bovenop deze algemene gedragsregels heeft Stichting Kindervakantiewerk Nuth ook een reglement voor leiding, hoofdleiding en bestuur.

 

Onze omgangsregels:

* Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

* Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

* Ik val de ander niet lastig.

* Ik berokken de ander geen schade.

* Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

* Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

* Ik negeer de ander niet.

* Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

* Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

* Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

* Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

* Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

* Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

* Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt , op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Begripsbepaling
Stichting Kindervakantiewerk Nuth: (in vervolg KVW Nuth) gevestigd in Nuth.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 41070582.

De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon een overeenkomst sluit met KVW Nuth voor een kind waarvoor hij/ zij verantwoording draagt.

 

Diensten

Stichting Kindervakantiewerk Nuth is een vrijwilligersorganisatie die elk jaar in de zomervakantie een week (maandag t/m vrijdag) vol activiteiten organiseert voor de schoolgaande jeugd van Nuth en omstreken. De organisatie van de week is in handen van het bestuur en leiding. Deze vrijwilligers verzorgen de begeleiding van de kinderen en de activiteiten. 

 

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen verantwoording. Stichting en vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
KVW Nuth kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens KVW Nuth nakomen.

 

Verzekering

KVW Nuth beschikt over een evenementenvergunning.
Elk kind dat deelneemt aan KVW Nuth is verzekerd via de aansprakelijkheids-verzekering van de ouders. KVW is hiervoor niet separaat verzekerd.

 

Gedeeltelijke deelname
Het is mogelijk dat een kind slechts een deel van de ‘werkweek’ deelneemt aan KVW Nuth. Een gedeeltelijke betaling is niet mogelijk. Ook voor kinderen die gedeeltelijk deelnemen geldt het volledige inschrijfgeld.

 

Privacybeleid

Stichting Kindervakantiewerk Nuth zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven zonder uw toestemming. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdeling (bestuur) van Stichting Kindervakantiewerk Nuth gebruikt voor de organisatie van KVW Nuth. Zie onze AVG onder aan deze pagina.

 

 

Gedurende de week worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze delen wij na de week met u via onze Facebookpagina. Enkele foto’s en video’s worden gebruikt in de promotie van KVW Nuth in de vorm van digitale uitingen op onze mediakanalen en ook eventueel in de vorm van drukwerk. Wij gaan ervan uit dat ouders hier toestemming voor geven, mits er een uitdrukkelijk bezwaar bij de inschrijving van het betreffende kind is aangegeven.

 

Auteursrecht
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van KVW Nuth vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van KVW Nuth is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

 

Klachten
Meldt klachten eerst mondeling bij de hoofdleiding van de groep van uw kind. Indien er mondeling geen overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk via e-mail aan ons sturen; kvwnuth@hotmail.com
.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing. Wij trachten u dan binnen 2 weken namens het bestuur te antwoorden.

 

Download
Deelnemersvoorwaarden - AVG (Verklaring omtrent Persoonsgegevens)
Deelnemersvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 41.4 KB