Tickets

 

LEES VOORDAT U EEN TICKET BESTELD DE INFORMATIE ONDER HET TICKETSYSTEEM AANDACHTIG DOOR! Deze is van belang om de aanmelding van uw kind(eren) voor de week van Kindervakantiewerk Nuth correct te laten verlopen. Tot op KVW Nuth!

 

 

KVW Nuth staat gewoon op de planning! Zet 23 t/m 27 augustus 2021 in je agenda, want deze week ben jij een échte ster!

 

Wij hopen dit jaar ons bezoek aan Hollywood te kunnen maken! Al kunnen wij in de huidige omstandigheden zelf nog niet zeggen of de week door zal gaan.

 

 

Jullie worden op de hoogte gehouden wanneer er meer bekend is over of KVW Nuth doorgaat en wanneer de eventuele kaartverkoop van start zal gaan. Houd onze website en Facebook-pagina dus goed in de gaten!

 


 

Toch een kans hebben om misschien nog mee te doen?

Stuur ons een e-mail waarin u uw kind inschrijft voor de wachtlijst. Mocht er een reeds aangemeld kind niet meer deelnemen, dan wordt deze lijst van boven naar beneden afgegaan om de vrijgekomen plaats in te vullen.

 

Stuur ons een e-mail via kvwnuth@hotmail.com Let op! Een (hoge) plaats in de wachtlijst geeft géén garantie tot een deelname.

 

 

Voordat uw kind mag deelnemen!

U kunt een ticket voor KVW Nuth kopen als uw kind aan de volgende eisen voldoet. Deze hebben wij omdat wij een programma aanbieden dat afgestemd is voor kinderen die hierbinnen vallen.

 

Uw kind mag deelnemen aan KVW Nuth vanaf dat het op de basisschool naar groep drie gaat (ongeacht welke leeftijd het kind heeft) OF als het 6 jaar is (of 6 jaar wordt binnen drie maanden na het plaatsvinden van dezelfde KVW-week). Uw kind mag deelnemen tot en met dat het naar de brugklas gaat.

 

 

Welk ticket moet ik kopen?

Wij verkopen per groep één soort ticket. Dit is een ticket voor de gehele week van maandag t/m vrijdag. Er zijn drie soorten groepen, namelijk groep 3-4, groep 5-6, en groep 7-8. Bij welke groep u uw kind moet aanmelden hangt af van naar welke groep het gaat op de basisschool. Meld ieder kind, ook per groep, apart aan.

 

Groep 3-4

Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 3? Dan meld u uw kind aan voor groep 3-4. Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 4? Dan meld u uw kind aan voor groep 3-4.

 

Groep 5-6

Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 5? Dan meld u uw kind aan voor groep 5-6. Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 6? Dan meld u uw kind aan voor groep 5-6.

 

Groep 7-8 (+brugklas)

Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 7? Dan meld u uw kind aan voor groep 7-8. Gaat uw kind na de zomervakantie naar groep 8? Dan meld u uw kind aan voor groep 7-8. Gaat uw kind na de zomervakantie naar de brugklas? Ook dan meld u uw kind aan voor groep 7-8.

 

 

Hoe werkt het ticketsysteem?
Wij maken gebruik van een ticketsysteem. Hierdoor hebben wij een goed overzicht van wie er allemaal mee komen doen met KVW Nuth!
Stap 1
U scrollt naar beneden en klikt op de juiste groep. Weet u niet in welke groep uw kind moet zitten, lees dan het kopje 'Welk ticket moet ik kopen?' door. Meld ieder kind, ook per groep, apart aan. Dus selecteer het cijfer 1. Klik vervolgens op 'Voer gegevens in'.
 
Stap 2
U komt nu terecht in het scherm waarin u de gegevens moet invullen. Voor elk kind waarvoor u een ticket koopt, dient u alle gegevens zorgvuldig in te vullen. Het is belangrijk dat u de juiste informatie invult! Let hierbij op eventuele medische informatie of andere zaken waarmee we rekening moeten houden bij uw kind(eren).

 

Het is van belang dat u te allen tijde eerlijk bent en alles correct invult. Wellicht is het in de week van groot belang! Alle informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet aan derden gedeeld. Als u alles hebt gecontroleerd klikt u op 'Akkoord & betalen' klikken uw order af te ronden.

 

Stap 3
De tickets kunnen direct via iDEAL betaalt worden. Mochten er omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is, dan kunt u via info@kvwnuth.nl contact met ons opnemen.

 

Belangrijk!

Aanmelden

Meld ieder kind per groep apart aan. Als u bijvoorbeeld twee kinderen wilt aanmelden voor groep 5-6, dan doorloopt u het proces twee maal om beide kinderen juist en volledig aan te melden.

 

Medische informatie

Bij het kopen van het ticket is het belangrijk dat u de juiste informatie invult! Let hierbij op eventuele medische informatie of andere zaken waarmee we rekening moeten houden bij uw kind(eren).

 

Geef ook het gebruik van medicijnen door bij de aanmelding. Zet duidelijk op papier hoeveel en wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen. Vermeld ook andere gezondheidsproblemen.

 

Het is van belang dat u te allen tijde eerlijk bent en alles correct invult. Wellicht is het in de week van groot belang! Eventueel kunt u dit bij aanvang van de KVW-week nogmaals bij de hoofdleiding van de desbetreffende groep aangeven. Alle informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet aan derden gedeeld.

 

Ticket gekocht! Wat nu?

Gefeliciteerd! Uw kind staat nu ingeschreven om deel te nemen aan KVW Nuth. Nu is het de bedoeling dat uw kind maandag als de KVW-week begint met een uitgeprinte versie van het ticket klaar staat om ingecheckt te worden. Als dit die maandag is gebeurt, neemt uw kind deel aan de week van KVW Nuth.

 

Disclaimer

Tickets kunnen tot en met eind juni gekocht. Mochten sommige groepen eerder vol zijn, dan wordt de desbetreffende groep uit het ticketsysteem gehaald en kunt u uw kind niet meer aanmelden. Ben er dus snel bij, want vol is vol!

 

Een inschrijving is pas geldig op het moment dat wij de betaling van het inschrijfgeld op onze bankrekening hebben ontvangen. Stichting Kindervakantiewerk Nuth behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren, te annuleren, of op te schorten, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerdere overeenkomst in gebreke bent.